Rekisteriseloste Inex Partners Oy:n hakijarekisteristä 1.4.2014

1. Rekisterinpitäjä

Inex Partners Oy

PL 30

00088 S-ryhmä

Puhelin 010 76 87000

sähköposti: rekrytointi(at)sok.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

SOK-yhtymän HR-palvelut –yksikön rekrytointiin osallistuvat henkilöt.

3. Rekisterin nimi

Inex Partners Oy:n hakijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

  • ottaa työnantajana vastaan työnhakijoiksi ilmoittautuvien työpaikkahakemuksia, hakemus voi olla tiettyyn tehtävään tai avoin hakemus 
  • säilyttää työnhakijan antamia hakemustietoja tietyn tehtävän osalta hakijarekisterissä 1 vuoden
  • avoimia hakemuksia säilytetään 6 kuukautta
  • hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti eikä hakijoiden tietoja luovuteta em rekrytointiprosessin ulkopuolelle

Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saataville, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.

5. Rekisterin tietosisältö 

A. Hakijan nimi

B. Syntymäaika 

C. Yhteystiedot

D. Koulutustiedot

E. Työkokemus

F. Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä

G. Hakemuksen vapaamuotoinen teksti

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Hakijat itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Hakijatietoja ei luovuteta SOK- yhtymän ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: 

Tulostetut hakemukset säilytetään lukituissa kaapeissa.